کود NPK

کود NPK یا کود کامل از سه عنصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم تشکیل شده است. همچنین حاوی عناصر ماکرو ومیکرو دیگر مانند کلسیم ، منیزیم ، مس، آهن، روی، منگنز، بر و نیکل نیز می‌باشد.

هرچند سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به عنوان عناصر اصلی در تغذیه گیاهان هستند اما این عناصر به تنهایی کافی نیستند و ممکن است کمبود یک عنصر کم مصرف با وجود فراوانی عناصر دیگر موجب کمبود در گیاه گردد.

 

در ادامه به عملکرد هر یک از عناصر مهم موجود در این کود می‌پردازیم:

نیتروژن: (N)
نیتروژن در اصل به رشد سریع شاخ و برگ کمک می‌کند. همچنین در تولید بذر گیاه و افزایش میوه مؤثره. کمک به فتوسنتز و کیفیت بهتر محصول از مزایای استفاده از نیتروژن است. بالا بودن این عنصر در گیاهان گوشتی مانند کاکتوس‌ها و ساکولنت ها باعث افزایش نگهداری آب در بافت‌ها می‌شود و ممکن است باعث مشکلاتی برای گیاه شود پس برای این گیاهان بهتر است از کودهایی که عدد اول آنها (نیتروژن) کوچک‌تر است استفاده شود.

فسفر: (P)
فسفر مهم‌ترین عامل در روند صحیح فتوسنتز برای گیاه است. کمک به روند تبدیل انرژی خورشید به انرژی شیمیایی قابل استفاده برای گیاهان. فسفر توانایی گیاه برای مقابله با استرس رو بالا می‌برد. از دیگر مزیت‌های فسفر، ریشه زایی بهتر و زیاد شدن شکوفه در گیاهان رو می‌توان نام برد.

پتاسیم: (K)
پتاس به گلدهی گیاهان کمک می‌کند و همچنین کیفیت میوه و تشکیل پروتئین در میوه کمک می‌کند. کاهش بیماری‌ها در گیاه از دیگر فواید پروتئین است. در گیاهان زینتی برای گلدهی و در درختان میوه به درشت شدن میوه و رنگ انداختن میوه کمک می‌کند. پتاسیم یکی از عناصر اصلی برای رشد کاکتوس‌ها می‌باشد و بهتر است از کودهایی که عدد آخر آنها بزرگ‌تر است برای کاکتوس‌ها و ساکولنت ها استفاده شود.

 

زمان مصرف کود NPK:
بهترین زمان برای مصرف کود NPK در فصل رشد گیاه که برای اغلب درختان و گیاهان فصل بهار و تابستان می‌باشد. از کوددهی گیاهان که در خواب هستند خودداری کنید .

این تصویر گویای عملکرد npk بر روی قسمتهای مختلف گیاه است
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.